0905 121 248 info@metacom.sk

Komfort systémy

 

Zvoľte si riešenie, ktoré najlepšie uspokojí vaše potreby.

Obehové čerpadlá

Naše čerpadlá predstavujú prelomové riešenie na problematické zálohovanie funkcie klasických obehových čerpadiel!

Regulácia kúrenia

Bezdrôtová a drôtová regulácia vykurovania domácností, rodinných domov a kancelárskych objektov.

Ovládanie

Zariadenia na jednoduché diaľkové ovládanie spotrebičov, ktoré spríjemnia Váš život.

Vzdialený prístup

Riešenie pre vzdialený prístup k vašim zariadeniam pomocou rádia, GSM siete a internetu.